Własna firma

Alternatywne formy opodatkowania naszej działalności

Jak wskazują przeprowadzone w ostatnim czasie badania, nawet ponad 40 % przedsiębiorstw w Polsce korzysta już z tak zwanych alternatywnych form opodatkowania firmy. Oznacza to, że nie odprowadzają one podatku w wysokości 18 lub 32% dochodów. Ta forma jest bowiem wciąż najbardziej popularna, jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat trendy bardzo silnie się zmieniają. Zaledwie dwa lata temu bowiem, odsetek firm korzystających z alternatywnych form opodatkowania wynosił jedynie około 20-25 %. Warto zatem dowiedzieć się, jakie są inne opcje dla naszej firmy:

  • Podatek liniowy:

Jest to świetne rozwiązanie, pod warunkiem, że nasza firma generuje roczne zyski w wysokości co najmniej 100-110 tysięcy złotych. Podatek liniowy nakłada bowiem na przedsiębiorcę obowiązek płacenia 19 % dochodów, niezależnie od wielkości naszych zarobków. Przy dochodach rzędu około 100 tysięcy rocznie, nasz podatek jest w tym wypadku niższy, niż w przypadku 32% opodatkowania na zasadach ogólnych.

  • Ryczałt ewidencjonowany:

Jedna z najwygodniejszych form płacenia podatków. Każdego miesiąca odprowadzamy bowiem stały podatek, wyliczony na podstawie kilku, prostych czynników. Wyliczeniem zajmuje się Urząd Skarbowy.

Dodaj komentarz